K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA2759
BRITISH EAST AFRICA 1894 7┬Ża on 1r surcharge. Very fine used cancelled 'MOMBASA AP 5 95' datestamp. SG 28
£70