K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA2837
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1907 KEVII 3r grey-green and black, wmk. multiple Crown CA. Very fine mint. SG 28
£65