K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA2914
KUT 1956 QEII £1 definitive, venetian red and black shade. Very fine used. SG 180a
£22