K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA3128
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903-04 KEVII, wmk. Crown CA ┬Ża to 8a. Set of eight values, fine to very fine mint. SG 1-8
£60