K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA3128
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII, wmk. Crown CA 1a to 8a. Set of eight values fine to very fine mint. SG 1-8
£70