K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA4494
KUT 1940 KGVI 10/- definitive, lake and bright blue, perf. 13ΒΌ. Very fine mint. SG 149 shade (CW7a)
£75