K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5213
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 3a, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 5
£22