K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5214
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 5a grey and orange-brown, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 7
£15