K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5216
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 1r, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 9
£22