K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5217
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 2r, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 10
£75