K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5219
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 4r grey and emerald-green, wmk. Crown CC. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 12
£145