K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5219
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 4r, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 12
£145