K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5220
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 5r, wmk. Crown CA. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 13
£135