K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5221
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 10r grey and ultramarine, wmk. Crown CC. Hinge trace, very fine fresh mint. SG 14
£345