K.U.T.
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA
KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA (See also under Tanganyika and Uganda)
AA5222
EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES 1903 KEVII 10r, wmk. Crown CA, chalk surfaced paper. Very fine mint. SG 14a
£400